آموزش تزيين دستمال 3 آموزش تزيين دستمال 2 آموزش تزيين دستمال 1

مدلهاي تزيين دستمال

 
   

1-      دستمال را از قطر تا كنيد و دو گوشه آن را روي هم قرار دهيد .

 
   

2- گوشه هاي آن را بطرف بالا تا بزنيد تا در راس به يكديگر برسند .

 
   

3-      دستمال را برگردانيد ، طوري كه در راس دستمال در قسمت بالا باشد ، گوشه پائين دستمال را تا 3/2 مسير به طرف بالا تا بزنيد .

 
   

4- نوك قسمت تا زده را دوباره به طرف پائين تا بزنيد.

 
   

5- دو گوشه دستمال راست و چپ دستمال را به طرف يكديگر آورده و لبه يكي را درتاي ديگري فروكنيد .

 
     

6- پايه دستمال را به صورت دايره در آوريد و بطور راست روي ميز قرار دهيد

 

 
       

کپی برداری و چاپ هرگونه عکس و مطلب ار این سایت با ذکر نام  منبع بلامانع است