كلاه دلقك

بادبزن گيلاس         

بادبزن ليدي ويندرمر

 

كلاه كاردينال

هرمي         

پرنده بهشتي

   

 

گل رز          

 
       

هرگونه انتشارنقل قول،کپی برداری، از این سایت ، استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی ،نشریات آموزشگاه هاوغیروتنهابا اجازه کتبی مجاز می باشد بدون دریافت مجوزکتبی پیگرد قانونی دارد